سوابق کاری

 

  1. عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد- سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  2. تدریس دروس تخصصی و آزمایشگاههای رشته مهندسی مواد و متالورژی- سرامیک در دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران.
  3. تدریس دروس تخصصی و آزمایشگاههای رشته مهندسی مواد و متالورژی- سرامیک در دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساوه.
  4. تدریس در مرکز علمی کاربردی غلات قائم (عج) از سال ۱۳۸۸ تاکنون.
  5. تدریس در مرکز علمی کاربردی صنعت غذای تهران از سال ۱۳۸۹ تاکنون.
  6. مجری طرح پژوهشی" اثر نانوسیلیکاتهای لایه ای بر جرمهای ریختنی خیلی کم سیمان آلومینا-گرافیت" از سال ۸۹ تا ۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
  7. همکار اجرایی پروژه" تولید نانوسیلیکاتهای لایه‌ای برای مصرف در نانوکامپوزیتهای پلیمری" در مقیاس آزمایشگاهی از سال ۸۳-۸۵.(طرح پژوهشی برون دانشگاهی مشترک بین واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران).
  8. همکار اجرایی پروژه" تولید نانورس اصلاح شده برای مصرف در نانوکامپوزیتهای پلیمری " در مقیاس پایلوت از سال ۸۶ تا ۹۲. (طرح پژوهشی برون دانشگاهی مشترک بین واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران).
  9. ارائه سمینارهایی در زمینه‌های شکل دادن پیشرفته سرامیکها، روشهای پیشرفته شناسایی و آنالیز مواد، سرامیکهای مهندسی اکسیدی و غیراکسیدی، رنگدانه‌های سرامیکی، مباحث ویژه و.... در طول دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.