سوابق تحصیلی

- فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی مواد و متالورژی- مواد پیشرفته، سال ۹۰ تا ۹۶

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مهندسی مواد

عنوان پروژه: بررسی اثر SiC و TiC به همراه افزودنی‌ها بر زینترینگ، ریزساختار و خواص مکانیکی سرامیک‌های فوق دما بالا بر پایه ZrB 2

2- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی- گرایش سرامیک، سال 84 تا 86

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مهندسی مواد

عنوان پروژه: تهیه و بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیتهای اپوکسی- نانورس

۳- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد و متالورژی- گرایش سرامیک، سال ۸۰ تا ۸۴

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مهندسی مواد

۴- دیپلم و پیش دانشگاهی - سال ۷۶ تا ۸۰ رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک